Uchwała Nr 46/491/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

Uchwała Nr 46/491/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

Załączniki

Zmiany dokumentu