Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Beata Wziątek 2013-04-03 drukuj

OGŁOSZENIE


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, iż w terminie od 22.02.2013r do 14.03.2013r zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe