Uchwała Nr 15/460/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

Uchwała Nr 15/460/2013  Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

Zmiany dokumentu