Uchwała Nr 14/459/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 31.

Uchwała Nr 14/459/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 5  Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 31.

Zmiany dokumentu