Uchwała Nr XXIV/282/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawdowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2012 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXIV/282/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawdowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2012 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe