Uchwała Nr XXIV/281/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/240/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXIV/281/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/240/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe