Uchwała Nr XXIV/276/2012 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXIV/276/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe