Uchwała Nr XXIII/271/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz określenia maksymalnej ilości radnych w komisjach.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXIII/271/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz określenia maksymalnej ilości radnych w komisjach.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe