Uchwała Nr XXIII/267/2012 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827 ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXIII/267/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827 ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe