Uchwała nr 197/217/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Ryszard Tabaka 2012-10-29

Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu nr 197/217/2011 z 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale nr 180/200/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2011 w związku z uchwałą Rady Powiatu nr XIII/147/2011