Uchwała nr 192/212/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu nr 192/212/2011 z 12 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe