Uchwała nr 121/141/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu nr 121/141/2011 z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu i zasad gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach nauczycieli w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oświęcismkeigo

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe