Uchwała nr 112/132/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.

Ryszard Tabaka 2012-10-23

Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu nr 112/132/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach