Interpelacje i zapytania złożone podczas XVII sesji Rady Powiatu w dniu 19.02.2020 r.

Anna Sporysz 2020-02-20 drukuj

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w sprawie objęcia pozimowym remontem dróg w pierwszej kolejności Gminy Oświęcim  i Chełmek (zał. nr 1), (odp. nr 1).

Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej ul. Mostowa w Bielanach na odcinku z Zasolem Bieleńskim do mostu na Sole (zał. nr 2), (odp. nr 2).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe