XVII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2020-02-13 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XVII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. - druk 165;
 2. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 166;
 3. zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych - druk 164;
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim - druk 162;
 5. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020-2023 - druk 160;
 6. przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski - druk 161;
 7. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu - druk 163;
 8. likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu - druk 167;
 9. likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu - druk 168;
 10. likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu - druk 169;
 11. likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu - druk 170;
 12. likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu - druk 171.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe