SZP.272.47.2019 - Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór prac geodezyjno – kartograficznych polegających na weryfikacji i poprawie jakości istniejącej bazy GESUT dla miasta i gminy Kęty

Ewa Długosz 2020-01-31 drukuj

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) i art. 68 Pzp.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe