SZP.272.2.2020 - „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2020-2021 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających”

Ewa Długosz 2020-02-20 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe