VIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-04-11 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na VIII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. druk 61;

 2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskieg – druk 62;

 3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionychdruk 63;

 4. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 46;

 5. ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimskidruk 64;

 6. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 53;

 7. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiegodruk 54;

 8. dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18 druk 55;

 9. dokonania darowizny na rzecz Gminy Chełmek nieruchomości zajętej pod nieukończoną inwestycję pn. Magistrala wodociągowa KRAKdruk 57;

 10. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 58;

 11. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 59;

 12. zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówdruk 60;

 13. utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwalenia jej regulaminudruk 38.

  Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe