Interpelacje i zapytania składane między sesjami

Anna Sporysz 2019-12-12 drukuj

Zapytania:

Radny Andrzej Skrzypiński w dniu 7 stycznia 2019 r. zwrócił się z prośbą o podanie informacji w jakiej wysokosci i z jakiego tytułu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wypłaciło ustępującym członkom Zarządu Powiatu kwoty, w związku z zakończeniem kadencji (odp. 1).

Drugie zapytanie dotyczyło przygotowania informacji o zwróconych przez Powiat Oświęcimski w latach 2014-2018 dotacji z budżetu państwa (lub innych instytucji) z podziałem na zadania, na ktore dotacje te zostały udzielone (odp. 2).

Interpelacje, wnioski:

Radna Katarzyna Bliźniak złożyła interpelację w dniu 31 stycznia br. w sprawie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop byłęgo Starosty Zbigniewa Starca (zał. 2), (odp. 2).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w dniu 25 lutego br. w sprawie realizacji budowy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz działań podjętych przez Zarząd Powiatu w tym zakresie (zał. 3), (odp. 3).

Radny Wojciech Kajdas złożył interpelację w dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji na temat wynagrodzeń i podwyżek pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w latach 2015 - 2019  (zał. 4a), (zał. 4b), (odp. 4).

Radna Katarzyna Bliźniak w dniu 16 kwietnia br. złożyła interpelacje w sprawie:

  • pisma Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, które zostało przekazane Radnym Powiatu w sprawie niskich poborów pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (zał. 5), (odp. 5).
  • interwencji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych, którzy zmuszeni są do przechodzenia po pasach przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach (zał. 6), (odp. 6).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w dniu 30 maja 2019 r. w sprawie składu osobowego Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) (zał. 7), (odp. 7).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w dniu 4 czerwca 2019 r. w sprawie:

  • pozimowego remontu dróg w Gminie Chełmek w szczególności ul. Nadwiślańskiej w Bobrku oraz ul. Żeromskiego w Chełmku (zał. 8), (odp. 8). 
  • informacji o planach realizacji drogi S1 na terenie Oświęcimia (zał. 9), (odp. 9a), (odp. 9b). 

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w dniu 3 czerwca 2019 r. w sprawie obniżenia dodatków motywacyjnych dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Oświęcimskiego w okresie bardzo dużego obciążenia dodatkowymi zadaniami (zał. 10), (odp. 10).

Radny Jacek Pyrek założył interpelację w dniu 11 czerwca 2019 r. w sprawie braku pokrywy kanalizacyjnej przy ul. Broniewskiego (droga powiatowa) (zał. 11), (odp. 11).

Radny Jacek Pyrek złożył wniosek w dniu 1 lipca 2019 r. w sprawie brakującego oraz wystającego bruku przy studzience kanalizacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 35 w Chełmku (zał. 12), (odp. 12a), (odp. 12b).

Radna Katarzyna Bliźniak złożyła interpelację w dniu 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przywrócenia 24-o godzinnego stacjonowania karetki pogotowia w Brzeszczach oraz zwiększenia obsady w karetce (zał. 13), (odp. 13).

Radny Jacek Pyrek złożył wniosek w dniu 7 sierpnia 2019 r. z prośbą o wystąpienie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o dokonanie pomiaru hałasu i informacje czy jest on w dopuszczalnych normach oddziaływania na najbliższe domostwa przy ulicy Krakowskiej i Piastowskiej w Chełku (zał. 14), (odp. 14a), (odp. 14b).

Radny Adam Bilski złożył interpelacje dot. protestu mieszkańców przeciwko budowie myjni samochodowej przy ul. Orzeszkowej 3 w Oświęcimiu (zał. 15), (odp. 15).

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w sprawie pilnej interwencji w sprawie przejrzenia i oczyszczenia przed zimą kanalików odprowadzających wodę do kratek odpływowych przy dawnej DW 933 - ul. Krakowska oraz Drogi Współpracy Regionalnej, a zwłaszcza przy rondach w Bobrku (zał. 16) (odp. 16).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe