Interpelacje i zapytania składane między sesjami

Zapytania:

Radny Andrzej Skrzypiński w dniu 7 stycznia 2019 r. zwrócił się z prośbą o podanie informacji w jakiej wysokosci i z jakiego tytułu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wypłaciło ustępującym członkom Zarządu Powiatu kwoty, w związku z zakończeniem kadencji (odp. 1).

Drugie zapytanie dotyczyło przygotowania informacji o zwróconych przez Powiat Oświęcimski w latach 2014-2018 dotacji z budżetu państwa (lub innych instytucji) z podziałem na zadania, na ktore dotacje te zostały udzielone (odp. 2).

Interpelacje:

Radna Katarzyna Bliźniak złożyła interpelację w dniu 31 stycznia br. w sprawie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop byłęgo Starosty Zbigniewa Starca (zał. 2), (odp. 2).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w dniu 25 lutego br. w sprawie realizacji budowy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz działań podjętych przez Zarząd Powiatu w tym zakresie (zał. 3), (odp. 3).

Radny Wojciech Kajdas złożył interpelację w dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji na temat wynagrodzeń i podwyżek pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w latach 2015 - 2019  (zał. 4), (zał. 4a), (odp. 4).

Radna Katarzyna Bliźniak w dniu 16 kwietnia br. złożyła interpelacje w sprawie:

  • pisma Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, które zostało przekazane Radnym Powiatu w sprawie niskich poborów pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (zał. 5), (odp. 5).
  • interwencji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych, którzy zmuszeni są do przechodzenia po pasach przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach (zał. 6), (odp. 6).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe