Interpelacje i zapytania składane między sesjami

Zapytania:

Radny Andrzej Skrzypiński w dniu 7 stycznia 2019 r. zwrócił się z prośbą o podanie informacji w jakiej wysokosci i z jakiego tytułu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wypłaciło ustępującym członkom Zarządu Powiatu kwoty, w związku z zakończeniem kadencji (odp. 1).

Drugie zapytanie dotyczyło przygotowania informacji o zwróconych przez Powiat Oświęcimski w latach 2014-2018 dotacji z budżetu państwa (lub innych instytucji) z podziałem na zadania, na ktore dotacje te zostały udzielone (odp. 2).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe