Interpelacje złożone podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 23.01.2019 r.

  1. Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:
    • zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Witkowice (zał. 1).
    • kontynuacji prac związanych z remontem mostu wzdłuż ulicy Karpackiej oraz remontem ulicy Beskidzkiej wraz z budową chodnika (zał. 2).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe