Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji z 2019 roku.

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji z 2019 roku.Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe