Informacja o posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu

 

7 stycznia 2019 r. godz. 1600 Komisja Edukacji /sala nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zapoznanie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Zapoznanie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.   Powołanie Wiceprzewodniczącej/go oraz Sekretarza Komisji. Ustalenie stałego terminu posiedzenia Komisji. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. Sprawy bieżące. 
Zaproszona osoba:

Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

8 stycznia 2019 r. godz. 1600 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu /sala  nr 101A – I piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018. Powołanie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:

Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600); 
 Jolanta Kruczała - Chodorowicz – Kierownik Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (godz. 1620).

 

9 stycznia 2019 r. godz. 1500 Komisja Rewizyjna /sala  nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ustalenie terminów kontroli. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:
  Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1500).

 

9 stycznia 2019 r. godz. 1500 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala  nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Zapoznanie się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
Anna SieradzkaZastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (godz. 1500),
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1500).


9 stycznia 2019 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala Zarządu  nr 202 – II piętro/.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:
 
 Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

15 stycznia 2019 r. godz. 1530 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zaopiniowanie projekt budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszone osoby:
 
 
 Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1530),
Andrzej
Skrzypiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (godz. 1530),
Józef Szafran
– Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych (godz. 1530),
Grażyna Kopeć
– Przewodnicząca Komisji Edukacji (godz. 1530),
Leszek Szuster
– Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu (godz. 1530).
Katarzyna Bliźniak - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (godz. 1530).

 

 

22 stycznia 2019 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

 

23 stycznia 2019 r. o godz. 1500 V sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/. 

Tematy: Budżet Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019 i komisji stałych Rady Powiatu na rok 2019. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
 
Aleksandra Bibrzycka
– Sekretarz Powiatu (godz. 1500);
Katarzyna Wanat
Skarbnik Powiatu (godz. 1500);
Jolanta Kruczała - Chodorowicz –
Kierownik Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (godz. 1500).

 

23 stycznia 2019 r. godz. 1330 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie planu pracy komisji na roku 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Sprawy bieżące. Zmiana stałego terminu posiedzenia Komisji.

 


Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe