XLIII sesja Rady Powiatu w dniu 21 marca 2018 r.

Interpelacje:

Radny Wojciech Kajdas złożył dwie interpelacje w sprawach:

  1. Llikwidacji znaku B-20 "STOP" w Grodzisku (zał. 1, odp. 1).
  2. Ewentualnego zwrotu opłaty pobranej za wymianę prawa jazdy (zał. 2, odp. 2).

Radny Józef Szafran interpelował o pilny remont ulicy Zamkowej w Bulowicach przy zastosowaniu kruszywa drogowego.


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe