WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 rok

    Wybory
  1. Obwieszczenie Wojewody Małpolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
  2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
    http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1420/
  3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych.
  4. Nabór na urzędników wyborczych trwa - termin zgłaszania kandydatów do dnia 16 kwietnia 2018 r. - nowa liczba urzędników w załączeniu.

  5. Komisarze Wyborczy w Krakowie - właściwość terytorialna: powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki.

Zmiany dokumentu