WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 rok

  1. Obwieszczenie Wojewody Małpolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczny radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
  2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
    http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1420/

Zmiany dokumentu