Petycje - 2018 rok

Petycja Mieszkańców Osiedla Zasole w Oświęcimiu

Petycja z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sprzeciwu wobec wycinki drzew na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i planowanemu ograniczeniu poruszania się mieszańców przez teren szkoły pomiędzy ul. Więżniów Oświęcimia a ul. Obozową.

Petycja skierowana w dniu 19 lutego 2018 r. do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

Odpowiedź z dnia 8 marca 2018 r. na w/w petycję znajduje się w pliku do pobrania.

 


 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe