Zbiorcze informacje o petycjach rozaptrzonych przez Radę Powiatu w Oświęcimiu

  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Oświęcimiu za okres od 6 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Oświęcimiu za za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Oświęcimiu za za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Oświęcimiu za za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe