Interpelacje składane między sesjami

Interpelacje:

 

1. Radny Roman Gancarczyk:
Interpelacja złożona 28 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do naprawy nawierzchni drogi powiatowej 1895K na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyzowania  ul. Górki do skrzyżowania z ul. Słoneczną
w Sołectwie Las. ( załącznik 1)  

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe