SZP.272.12.2017 - Prace remontowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu na potrzeby CKZ"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe