Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.

Załączniki

Zmiany dokumentu