Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu – akty prawa miejscowego

Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu – akty prawa miejscowego

L.p.

Nr

  z dnia

W sprawie :

  1.  

62/507/2013

26 marca 2013 r.

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2012 r.

  1.  

47/687/2014

24 marca 2014 r.

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2013 r.

  1.  

50/66/2015

27 marca 2015 r.

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

  1.  

43/251/2016

29 marca 2016 r.

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r.

    5. 40/466/2017 24 marca 2017 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r.
    6. 61/755/2018 27 marca 2018 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe