XII sesja Rady Powiatu w dniu 18 listopada 2015 r.

Zapytania:

Radny Paweł Kobielusz odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych zapytał, czy zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w/w projekt uchwały był konsultowany ze Związkami Zawodowymi. Odpowiedź zał. nr 1.

Radny Józef Szafran zapytał, czy w związku z łączeniem obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy będą przechodzić do poszczególnych jednostek z etatem kalkulacyjnym? Radny ma wątpliwości, co do zapewnień odnośnie braku zwolnień, ponieważ główny księgowy w PZ Nr 10 otrzymał wypowiedzenie. Odpowiedź zał. nr 2.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe