Józef Kała - Starosta Oświęcimski

Józef Kała - Starosta Oświęcimski

Józef Krawczyk - Wicestarosta

Adam Łękawa - Członek Zarządu Powiatu

Edward Baścik - Członek Zarządu Powiatu

Kazimierz Brzuska - Członek Zarządu Powiatu

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe