Powiatowe Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze w Grojcu

Dyrektor: Maria Wilgus
Al. Ogrodowa 1
32-615 Grojec
tel.  33 842 81 36, fax. 33 842 89 03
e-mail: pzol_grojec@poczta.onet.pl
www.pzol.cba.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe