Informacje podstawowe

Informacje dotyczące zgłoszeń budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19 a ustawy z dnia 07.07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409 z późn. zm. ) -Wydział Architekruty i Budownictwa  - Referat Zamiejscowy w Kętach, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty

Zmiany dokumentu