Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku

p.o Dyrektor: Jadwiga Kowalik
32-660 Chełmek, ul. Krakowska 18
tel./fax: 33 846 11 71, 33 846 11 72
www.jkilinski.edu.pl
e-mail: sekretariat.pz8powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe