Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach

p.o. Dyrektor: Dorota Klimczak
32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
tel.: 32 210 93 40-41, fax: 32 210 93 42
www.pz6.brzeszcze.pl
e-mail: sekretariat.pz6@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe