Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

Dyrektor: Jolanta Bąk
32-600 Oświęcim, ul. Konarskiego 24
tel./fax: 33 843 14 56, 33 844 53 44
www.konarski.edu.pl
e-mail:sekretariat.pz1@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe