Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu - SOSW

Ewa Zemła 2019-12-09 drukuj

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Kościelna 6
tel.: 33 842 21 47 fax: 33 842 32 09
32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 39
tel.: 33 843 01 71, internat: 33 843 21 51
www.sosw-oswiecim.edu.pl
e-mail: sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl

Dyrektor: Jacek Polak

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jako placówka oświatowa działa od 50 lat w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim. Jest jedną z pierwszych tego rodzaju placówek w historii szkolnictwa specjalnego w Polsce.

Zbudowany w oparciu o pasję i entuzjazm ludzi, stale rozwija się i dostosowuje do faktycznych wymagań każdego człowieka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Ośrodku zebrany jest ogromny kapitał wiedzy pedagogicznej, doświadczenia, sprawdzonych metod i form działania.

Absolwenci Ośrodka kończąc edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskują pełne zawodowe kwalifikacje, te same, które zdobywa każdy absolwent dowolnej masowej szkoły zawodowej.

Największym dorobkiem Ośrodka, pedagogów z SOSW, są setki młodych ludzi, którzy osiągając dojrzałość i pełnię praw obywatelskich, są sprawni i samodzielni.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe