Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu

Dyrektor: Jacek Polak
32-600 Oświęcim, ul. Kościelna 6
tel.: 33 842 21 47 fax: 33 842 32 09
32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 39
tel.: 33 843 01 71, internat: 33 843 21 51
www.sosw-oswiecim.edu.pl
e-mail: sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe