Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

Dyrektor: Sylwia Pyrek
32-602 Oświęcim, ul. Bema 4
tel./fax: 33 843 11 62
www.poradnia-oswiecim.pl
e-mail:sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe