Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z 2015 roku.

Alicja Gut 2016-01-13 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z 2015 roku.


Oryginały protokołów znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe