Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

14 września 2018 r. godz. 1630 Komisja Rewizyjna /sala nr 202 – II piętro/.
Tematy
: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Rozpatrzenie skargi na dyrektora jednostki  – przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi

 

17 września 2018 r. godz. 1600 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu /sala nr 202 – II piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2018 r. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

18 września 2018 r. godz. 1600 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /sala nr 202– II piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2018 r. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1600);
Katarzyna Węgrzyn - Madeja
– Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ( godz. 1620).

 

19 września 2018 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświecimskiego za I półrocze 2018 r. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Informacja z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – za I półrocze 2018 r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1600);

Monika Stalica
– Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1615);
Renata Fijałkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (godz. 1620).

 

26 września 2018 r. godz. 1400 LI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /sala nr 101A – I piętro/.
TematyInformacja z wykonania budżetu Powiatu Oświecimskiego za I półrocze 2018 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półroce 2018 r. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu (godz. 1400).

 

2 października 2018 r. godz. 1630 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Ocena wybranych uchwał Zarządu Powiatu – c.d. Sprawy bieżące.

 


Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe