Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu w Oświęcimiu

7 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Rewizyjna /sala nr 101A – I piętro/. 

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 i przygotowanie wniosku absolutoryjnego – c.d. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2019 – c.d. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
 Zaproszone osoby:
Marcin Niedziela
– Starosta Oświęcimski (godz. 1600),
Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

8 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświecimskiego za rok 2018.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:

Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

14 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświecimskiego za rok 2018. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:

Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu (godz. 1600).

 

20 maja 2019 r. godz. 1600 Komisja Edukacji /sala nr 101A – I piętro/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowych z uwzględnieniem przyjęcia podwójnej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Zaproszona osoba:
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (godz. 1600),

 

21 maja 2019 r. godz. 1400 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego /komisja wyjazdowa/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Zapoznanie ze stanem technicznym dróg powiatowych. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

 

22 maja 2019 r. godz. 1330 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.
Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.


22 maja 2019 r. o godz. 1400 IX sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu /sala audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu przy ul. Bema 4/.
Tematy: Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu (godz. 1400),
Beata Chmielowska Sekretarz Powiatu (godz. 1400),

 

 

Powyższa informacja może ulec zmianie!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe