INFORMACJA - WAŻNE!!!!!!

    W związku ze zmianą systemu komputerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami informujemy, że:

-    w dniach od 13.10.2014r. do 07.11.2014r. nastąpi przerwa w aktualizowaniu bazy cyfrowych danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej,
-    w dniach 31.10.2014r. i 03.11.2014r. będzie utrudniona sprzedaż wszelkich dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (map, wypisów z rejestru gruntów i in.),
-    dnia 30.10.2014r. przestanie funkcjonować internetowy system zgłaszania prac geodezyjnych V-WEB, w związku z tym, do 07.11.2014r. nie będzie możliwe elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe