Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Art. 25 c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe