Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Organizacyjno-Administracyjny prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016, poz. 1764 t.j.)

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim 

tel. 33 844 96 61

 sekretariat@powiat.oswiecim.pl  lub: organizacyjny@powiat.oswiecim.pl

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, proszone są
o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  - Dokument do pobrania znajduje się w załączniku.

I.  REJESTRY

  1. Rejestr i zbiór uchwał Zarządu oraz zarządzeń Starosty

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Zemła/Olga Kulczyk

  I piętro pok.109 tel. 844 96 67/8449600

   

   2. Rejestr upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu w tym   pełnomocnictw

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Zemła/Olga Kulczyk

  I piętro pok.109 tel. 844 96 67/8449600

   

  1. Rejestr i zbiór oświadczeń majątkowych składanych Staroście Oświęcimskiemu

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Zemła/Ewa Grubka/Sylwia Bernaś

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 67/844 66 60

   

  1. Rejestr umów zleceń i umów o dzieło zawartych z pracownikami Starostwa

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Grubka

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

   

  1. Centralny rejestr skarg i wniosków

  Osoba prowadząca: inspektor Agnieszka Czekaj

  I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

   

  1. Rejestr porozumień dotyczący zadań powierzonych innym jednostkom

  Osoba prowadząca: inspektor Agnieszka Czekaj

  I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

   

  1. Rejestr-książka kontroli

  Osoba prowadząca: inspektor Agnieszka Czekaj

  I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

   

  1. Rejestr zamówień publicznych

  Osoby prowadzące:

  inspektor Agnieszka Czekaj - I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

  inspektor Wioletta Tomska - I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

  inspektor Urszula Łyżnicka - I piętro, pok. 111 Tel. 844 96 63

  podinspektor Jadwiga Kowalik - I piętro, pok. 109A Tel. 844 96 67

   

  1. Rejestr zakupów i sprzedaży

  Osoby prowadzące:

  inspektor Agnieszka Czekaj - I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

  inspektor Wioletta Tomska - I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

  inspektor Urszula Łyżnicka - I piętro, pok. 111 Tel. 844 96 63

  podinspektor Jadwiga Kowalik - I piętro, pok. 109 A Tel. 844 96 67

   

  1. Rejestr Vat (zakup i sprzedaż)

  Osoba prowadząca:

  inspektor Wioletta Tomska

  I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

   

  1. Rejestr zwolnień lekarskich

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Grubka

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

   

  1. Rejestr delegacji służbowych

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Grubka/Sylwia Bernaś

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

   

  1. Rejestr zaświadczeń o zatrudnianiu, legitymacji służbowych

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Grubka

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

   

  1. Rejestr literatury fachowej

  Osoba prowadząca: inspektor Wioletta Tomska

  I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

   

  1. Rejestr pieczęci urzędowych

  Osoba prowadząca: inspektor Justyna Święch

  I piętro, pok. 109A Tel. 844 96 67

   

  1. Rejestr ilościowo wartościowy (znaki opłaty sądowej)

  Osoba prowadząca: inspektor Sylwia Bernaś

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

   

  17. Rejestr korespondencji

  Osoby prowadzące:

  kancelista Ewelina Dmochowska/Martyna Patyk – I piętro, pok.101 Tel 844 96 65

  kancelista Mariola Płonka – parter, pok.12  Tel 844 96 01

   

  II. EWIDENCJE

  1. Ewidencja udostępnień informacji publicznej

  Osoba prowadząca: inspektor Agnieszka Czekaj

  I piętro, pok. 110 Tel. 844 96 62

   

  1. Ewidencja obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń

  Osoba prowadząca: kancelista Mariola Płonka

  parter, pok.12 Tel. 844 96 01

   

  1. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz środków niematerialnych i prawnych

  Osoby prowadzące:

  podinspektor: Jadwiga Kowalik

  inspektor: Justyna Święch

  I piętro, pok. 109 A Tel. 844 96 67

   

  1. Ewidencja kluczy do pomieszczeń Starostwa

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Grubka

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

   

  1. Ewidencja czasu pracy

  Osoba prowadząca: inspektor Ewa Grubka

  I piętro, pok. 109 Tel. 844 96 60

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe