Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu V kadencji
w latach 2014 - 2018

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
W skład Zarządu Powiatu wchodzą:
Starosta Oświęcimski jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.
Członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Rady Powiatu.

 

Starosta Oświęcimski
Zbigniew Starzec

 


 

Wicestarosta
Jarosław Jurzak

 


 

Członkowie Zarządu Powiatu:
Ewa Pawlusiak
Jacek Pyrek
Tadeusz Szczerbowski


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe