XXVI sesja Rady Powiatu.

Tomasz Karcz 2013-02-20 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXVI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. – druk 267;

 2. zmiany uchwały Nr XXIV/286/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 268;

 3. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski – druk 264;

 4. zmiany uchwały Nr XXIII/264/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok – druk 263;

 5. uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – druk 257;

 6. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk 258;

 7. zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego – druk 259;

 8. dokonania na rzecz Gminy Miasto Oświęcim darowizny działek położonych w Oświęcimiu oznaczonych jako pgr 118/2 i pgr 118/3 zabudowanych budynkami garażowymi – druk 260;

 9. dokonania na rzecz Gminy Kęty darowizny działki nr 2461/8 położonej w Kętach obręb Nowe Miasto – druk 261;

 10. przekazania ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach, nr 1848K ul. Młodzieży Polskiej w Kętach, nr 1833K ul. Klasztornej w Kętach, nr 1834K ul. Stasica w Kętach i nr 1835K ul. Zacisze w Kętach w ramach budowy obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno–zachodni” – druk 262;

 11. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2013 – druk 265;

 12. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2013 – druk 266.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe