Informacje o wydziale

Naczelnik: Ewelina Pytlak
Adres: ul. Wyspiańskiego 10
fax: 033 844 96 29
prawa jazdy: tel. 033 844 96 30 lub 033 844 96 32
rejestracja pojazdów: tel. 033 844 96 20 do 25 oraz 033 844 96 31
wyrejestrowanie pojazdów: tel. 033 844 96 28
transport: tel. 033 844 96 26
kontrola: tel. 033 844 96 50 
Wydział Komunikacji z siedzibą w Kętach: tel. 033 844 76 50

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:00

Wtorek 7:30 - 16:30

Piątek 7:30 - 13:30

 


Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1)  prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
2)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania
      pojazdami,
3)  prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
4)  prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
5)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów
      i ośrodków szkolenia kierowców,
6)  wydawanie uprawnień diagnosty,
7)  wpisywanie osób do ewidencji instruktorów,
8)  wydawanie licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób,
9)  prowadzenie postępowań w sprawie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na rzecz powiatu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe