Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ 2011-08-19 22:32:50
Dostawa Fabrycznie nowego wyposażenia pracowni elektryk, elektrotechnik i elektromechanik- 10/2011/CKP 2011-10-25 20:38:44
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni elektryk, elektrotechnik, elektromechanik- ogłoszenie w BZP nr 351694-2011 w dniu 25.10.2011 2011-10-25 20:45:27
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10/2011/CKP- Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni elektryk, elektrotechnik i elektromechanik. 2011-11-01 00:05:38
10/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT CZĘŚCIOWYCH W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ . 2011-11-14 13:30:55
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI SPAWALNICTWA.11/2011/CKP 2011-11-18 21:54:34
PCPR- Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska urzędnicze 2011-12-21 12:24:40
DPS Bobrek: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-11-23 10:39:16
10/2011/CKP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-11-23 11:25:06
11/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-11-30 20:27:46
DPS Bobrek: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-12-06 09:39:46
11/2011/CKP Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni spawalnictwa. 2011-12-06 22:19:37
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-12-08 10:50:58
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2011-12-13 10:33:40
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części - produkty wędliniarskie 2011-12-22 08:56:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 2012-01-20 12:47:37
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części - produkty wędliniarskie 2012-06-05 15:15:03
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych 2013-10-17 12:23:13
DPS Bobrek: Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2012-11-16 10:18:47
DPS Bobrek: Dostawa samochodu (mikrobusa) 9–cio miejscowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – szt. 1 2012-12-05 09:52:13

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe