Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”. 2017-12-05 14:07:34
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”. 2017-12-05 15:39:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018-04-04 20:41:41
Marcin Kaliciński 2018-10-01 10:50:04
Mariola Cichoń 2018-10-01 10:48:17
Tauron Dystrybucja S.A. 2018-09-28 08:12:28
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2019-09-04 14:43:03
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2019 r., informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomosci w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim 2019-10-30 09:12:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-11-08 12:46:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe