Tytuł‚ dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
10/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT CZĘŚCIOWYCH W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ . 2011-11-14 13:30:55
10/2011/CKP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-11-23 11:25:06
11/2011/CKP Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni spawalnictwa. 2011-12-06 22:19:37
11/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-11-30 20:27:46
4'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO 2011-08-10 21:41:05
4'/2011/CKP Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego. 2011-08-19 22:08:51
4'/2011/CKP UWAGA ZMIANA w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 6 dot. "Dostawy fabrycznie nowego wózka widłowego" 2011-08-11 12:27:15
4/2011/CKP - ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO 2011-07-19 10:57:07
4/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT- "ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO" 2011-08-01 22:39:39
4/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO . 2011-08-11 09:57:13
5/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TRENINGOWEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH, TESTÓW, BADAŃ I POMIARÓW" 2011-08-01 22:20:24
5/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 2011-07-19 10:56:06
6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-08-16 21:20:06
6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-07-28 20:32:08
6/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO 2011-07-19 10:58:27
7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ 2011-08-19 22:32:50
7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ 2011-08-08 13:14:48
7/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -PRZETARG NIEOGRANICZONY -DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ. 2011-08-01 22:01:31
8/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZADZEŃ (POMOCY DYDAKTYCZNYCH) DO UTRZYMANIA ESTETYCZNYCH WARUNKÓW PRACY I NAUKI ZAWODU. 2011-08-03 16:53:52
8/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT. 2011-08-11 11:47:23

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe